J a r o s ł a w
P I E R G I E S
piergies@op.pl

Profesionalny
instruktarz
przez
cały
rok.HUBERTUS 2007

RAJD BIESZCZADZKI 2006
- relacja
  zdjęcia
RAJD BIESZCZADZKI 2007
niedługo relacja i zdjęcia ;)